Personligt horoskop

For at kunne computergenerere og tyde dit horoskop, så behøver jeg dit fulde navn foruden dag, tid og sted for din fødsel. 

Det er de data som indgår i optegningen af et personligt horoskop, og som du blandt andet får med dig efter samtalen.

Bemærk, at jeg som astrolog har specialiseret mig i udviklingsastrologi, og at jeg derfor alene lægger horoskoper for personer der er fyldt 18 år, og som selv vælger at henvende sig til mig.

Korrektion af fødselstidspunkt

Hvis du ikke tidligere har fået lagt dit horoskop af en fagastrolog, så tilbyder jeg at korrigere/finjustere dit fødselstidspunkt uden ekstra betaling.

Det er både din og min sikkerhed for, at det horoskop, som vi skal tale sammen ud fra, er så præcist som muligt.

Hvis du er interesseret i at få lagt dit personlige horoskop, så kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som jeg ofte får stillet nederst på dette site.

Bl.a. om, hvor du kan få oplyst dit fødselstidspunkt, og hvilke oplysninger jeg behøver for at kunne korrigere det.

Fødselshoroskop illustreret med hjulkors

Fødselshoroskop

Dit fødselshoroskop er grundlaget for at forstå dit liv, og en uudtømmelig kilde til information om dig. 

I tydningen af dit horoskop, og samtalen med dig, så vil jeg afdække hvilke sammenhænge der er mellem de valg, som du har truffet, og de egenskaber du som menneske har med dig i dette liv.

For det er ved at kende dig selv, at du har de bedste kort på hånden til at træffe bevidste positive valg i dit videre liv.

1600 kr. – 1½-2 timers samtale

Årshoroskop - måne- og solsylbol

Årshoroskop

Et årshoroskop lægges som regel for det kommende år og viser noget om, hvilke ressourcer og talenter som du kan trække på i netop det år, og hvilke livsområder som vil være i fokus.

Årshoroskopet viser derved, hvor og hvad du mest hensigtsmæssigt anvender din energi på det år.

Dit fødselshoroskop og årshoroskopet er grundlaget for samtalen. Det er derfor vigtigt, at du kender dit fødselshoroskop.

1200 kr. – 1½ times samtale

Sjælshoroskop illustreret med lotusblomst

Sjælshoroskop

Den type sjælshoroskop som jeg tilbyder tager primært udgangspunkt i dit fødselshoroskop og dit måneknudehoroskop.

Dit sjælshoroskop vil uddybe spørgsmålet om, hvorfor du er her, og hvilken livsvej som din sjæl ønsker, at du vælger i dette liv.

Når vi forstår det, så får livet ofte en anden betydning.

Samtalen vil tage afsæt i de valg, som du hidtil har truffet i dit liv og det sted, hvor du står nu.

2000 kr. – 1½-2 timers samtale

Ofte stillede spørgsmål

For at kunne computergenerere og lægge dit horoskop, så behøver jeg dit fulde navn (d.d.) foruden dag (dd.mm.åååå), tid (tt:mm) og sted (nærmeste by) for din fødsel.

Et præcist fødselstidspunkt er afgørende for, at det personlige horoskop bliver korrekt. Derfor skal fødselstidspunktet helst være dokumenteret skriftligt. For eksempel af jordmoderen på en fødselsattest.

Også moren og andre der var til stede under selve fødslen kan ofte huske fødselstidspunktet. Bemærk at den skal præciseres i timer og minutter (tt:mm).

Hvis ikke du har din fødselsattest eller mulighed for at spørge en person som var til stede ved selve fødslen, så kan du bestille dit fødselstidspunkt via Rigsarkivet:  https://www.rigsarkivet.dk/bestil-oplysninger/bestil-foedselstidspunkt/

Du skal regne med, at der vil være en vis sagsbehandlingstid.

Den fødselstid som jordmoderen eller hospitalet har noteret er ikke altid i fuld overensstemmelse med det levede liv.

Hvis ikke du har fået lagt dit horoskop af en professionel astrolog tidligere, så tilbyder jeg at finjustere/korrigere fødselstidspunktet uden ekstra beregning. Det er for at sikre, at det horoskop, som vi skal tale sammen ud fra, er så præcist som muligt.

Det kan have betydning for tydningen af fødselshoroskopet, og er særligt vigtigt, hvis du senere ønsker et årshoroskop, hvor man benytter fremskrivninger i tid og rum af fødselshoroskopet.

For at kunne korrigere, og evt. justere, din fødselstid, så behøver jeg oplyst 3-5 begivenheder fra dit liv, som du kender datoen på (dd.mm.åååå). Det skal være hændelser, som du ikke selv har valgt datoen for, og om muligt fordelt hen over dit liv.     

Jeg behøver kun at få oplyst dato, hændelse og, hvis du kan huske det, en følelse for hver begivenhed. Det kan fx. være fødslen af yngre søskende, familiære ændringer, dødsfald i den nære familie, start på uddannelse eller job, en afsluttende examen, en vigtig flytning, første møde med en partner etc.

Det vigtige er, at de 3-5 begivenheder har haft stor betydning i dit liv. 

Det er en god idé selv at afsætte lidt tid til at reflektere inden vores samtale.

Hvad var det, som fik dig til at bestille en horoskopsamtale, og hvad ønsker du at få ud af den? Er der noget som er særligt vigtigt for dig, at jeg kikker dybere ind i, og som vi skal nå at drøfte?Og skriv det gerne i din mail, når du bestiller dit horoskop. 

Jeg opfordrer altid alle til at optage deres astrologiske samtaler. Det er vigtigt, at du kan genlytte hele eller dele af samtalen, når du kommer hjem.  De fleste optager med deres mobiltelefon, så sørg for at have den med. Hvis du ønsker det, så optager jeg gerne samtalen for dig og sender den efterfølgende pr. mail. 

Horoskop spørgsmål illustreret med blå anemoner